B17.0 Ostre zakażenie (nadkażenie) wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby typu B

EN: Acute delta-(super)infection of hepatitis B carrier
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: