XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Inne:
  • (Kategorie Z00-Z99 są przeznaczone do stosowania w sytuacjach, gdy u danej osoby za „rozpoznanie” lub „problemy” uznano okoliczności inne niż choroby, urazy i przyczyny zewnętrzne, które można sklasyfikować w kategoriach A00-Y89. W zasadzie może to mieć miejsce w następujących dwóch przypadkach:)
  • (Kategorii zawartych w tym rozdziale nie należy wykorzystywać do porównań międzynarodowych ani do podstawowego kodowania umieralności.)
Z80-Z99 Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia
Nie obejmuje:
  • badanie kontrolne (Z08-Z09)
  • kontynuacja opieki medycznej i rekonwalescencja (Z42-Z51)
  • przypadki, gdy podejrzenie uszkodzenia płodu jest przyczyną obserwacji lub podejmowania działań w czasie ciąży (O35.-)
  • przypadki, gdy wywiad medyczny lub rodzinny jest przyczyną wykonywania specjalnych badań przesiewowych lub innych badań lekarskich bądź dodatkowych (Z00-Z13)
Z95 Obecność implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych
Nie obejmuje:
  • powikłania protez, implantów i przeszczepów serca i naczyń krwionośnych (T82.-)