XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
X85-Y09 Napaść
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • obrażenia wskutek:działań wojennych (Y36.-)
 • obrażenia wskutek:interwencji prawnej (Y35.-)
Obejmuje:
 • obrażenia zadane przez inną osobę w zamiarze zranienia lub pozbawienia życia, w dowolny sposób
 • zabójstwo
Y07 Inne zespoły maltretowania
Nie obejmuje:
 • napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)
 • zaniedbanie i porzucenie (Y06.-)
Obejmuje:
 • nadużycie seksualne
 • torturowanie
 • znęcanie fizyczne
 • znęcanie psychiczne