XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
V01-X59 Wypadki
W00-X59 Inne zewnętrzne przyczyny urazu wypadkowego
W00-W19 Upadki
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • celowe samouszkodzenie (X80-X81)
 • napaść (Y01-Y02)
 • upadek:do wody (z zanurzeniem lub tonięciem) (W65-W74)
 • upadek:powtarzające się upadki niezwiązane z wypadkiem (R29.6)
 • upadek:w pożarze (X00-X04)
 • upadek:z płonącego budynku (X00)
 • upadek:z pojazdu transportowego (V01-V99)
 • upadek:z urządzenia mechanicznego (w ruchu) (W28-W31)
 • upadek:ze zwierzęcia (V80.-)
W00 Upadek na tym samym poziomie na lodzie i śniegu
Nie obejmuje:
 • upadek:na łyżwach i nartach (W02)
 • upadek:na schodach i stopniach (W10)
W01 Upadek na tym samym poziomie wskutek potknięcia, poślizgnięcia
Nie obejmuje:
 • upadek na lodzie i śniegu (W00)
W02 Upadek na łyżwach, nartach, wrotkach i deskorolkach
W03 Upadek na tym samym poziomie wskutek kolizji lub popchnięcia przez inną osobę
Nie obejmuje:
 • upadek na śniegu i lodzie (W00)
 • zmiażdżenie i pchnięcie w panice ludzkiej (W52)
Obejmuje:
 • upadek wskutek kolizji pieszego (także używającego środków poruszania się) z innym pieszym (także używającym środków poruszania się)
W04 Upadek osoby niesionej lub podtrzymywanej przez inne osoby
Obejmuje:
 • przypadkowe upuszczenie w trakcie niesienia
W05 Upadek z fotela bujanego
W06 Upadek z łóżka
W07 Upadek z krzesła
W08 Upadek z innego sprzętu
W09 Upadek z urządzenia na placu zabaw
Nie obejmuje:
 • upadek z urządzenia służącego do rekreacji (W31)
W10 Upadek na schodach i stopniach
Obejmuje:
 • upadek:na oblodzonych i ośnieżonych schodach i stopniach
 • upadek:na pochyłości
 • upadek:na rampie
 • upadek:na schodach ruchomych
W11 Upadek na drabinę i z drabiny
W12 Upadek na rusztowanie i z rusztowania
W13 Upadek z budynku lub budowli
Nie obejmuje:
 • upadek lub skok z płonącego budynku lub budowli (X00)
 • zawalenie się budynku lub budowli (W20)
Obejmuje:
 • upadek:na podłogę
 • upadek:z balkonu
 • upadek:z budynku
 • upadek:z dachu
 • upadek:z masztu
 • upadek:z mostu
 • upadek:z ogrodzenia
 • upadek:z okna
 • upadek:z wiaduktu
 • upadek:z wieży
 • upadek:z wieżyczki
 • upadek:ze ściany
W14 Upadek z drzewa
W15 Upadek z urwiska
W16 Nurkowanie lub skok do wody powodujący uraz inny niż zanurzenie i topienie
Nie obejmuje:
 • nurkowanie z niedostatecznym zapasem powietrza (W81)
 • skutki działania ciśnienia powietrza podczas nurkowania (W94)
 • wypadkowe zanurzenie i tonięcie (W65-W74)
Obejmuje:
 • uderzenie:o dno przy skoku lub nurkowaniu w płytkiej wodzie
 • uderzenie:o powierzchnię wody
 • uderzenie:o ścianę basenu lub trampolinę
W17 Inny upadek z jednego poziomu na drugi
Obejmuje:
 • upadek z lub do:dziury
 • upadek z lub do:jamy
 • upadek z lub do:kamieniołomu
 • upadek z lub do:stogu siana
 • upadek z lub do:studni
 • upadek z lub do:szybu
 • upadek z lub do:zbiornika
 • upadek z lub do:doku
 • upadek z lub do:dołu
W18 Inny upadek na tym samym poziomie
Obejmuje:
 • upadek:na tym samym poziomie BNO
 • upadek:wskutek uderzenia o inny przedmiot
 • upadek:z muszli klozetowej
W19 Nieokreślony upadek
Obejmuje:
 • wypadkowy upadek BNO