XXII Kody do celów specjalnych
U80-U89 Czynniki bakteryjne oporne na antybiotyki
Inne:
  • (Tych kategorii nie należy nigdy używać jako kodów głównych. Służą one jako kody dodatkowe i uzupełniające, gdy wskazane jest zidentyfikowanie antybiotyku, na który dana bakteria wykazuje oporność, w zakażeniach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej.)