XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q80-Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe
Q89 Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89.0 Wrodzone wady rozwojowe śledziony
Nie obejmuje:
  • izomeria uszek przedsionków serca (z asplenią lub polisplenią) (Q20.6)
Obejmuje:
  • Brak śledziony (wrodzony)
  • Wrodzona splenomegalia