XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q76 Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i kości klatki piersiowej
Nie obejmuje:
  • wrodzone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe kręgosłupa i klatki piersiowej (Q67.5-Q67.8)
Q76.1 Zespół Klippela-Feila
Obejmuje:
  • Zespół zrośnięcia kręgów szyjnych