XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
 • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q65-Q79 Wrodzone wady rozwojowe i zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
Q68 Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne
Nie obejmuje:
 • zniekształcenia zmniejszające kończyn (Q71-Q73)
Q68.0 Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Obejmuje:
 • Przykurcz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
 • Wrodzony guz mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
 • Wrodzony kręcz (mostkowo-sutkowy) szyi
Q68.1 Wrodzone zniekształcenie ręki
Obejmuje:
 • Dłoń łopatowata (wrodzona)
 • Wrodzony palec hakowaty
Q68.2 Wrodzone zniekształcenie kolana
Obejmuje:
 • Wrodzone:przemieszczenie stawu kolanowego
 • Wrodzone:tyłozgięcie kolana
Q68.3 Wrodzone wygięcie kości udowej
Nie obejmuje:
 • przodoskręcenie szyjki kości udowej (Q65.8)
Q68.4 Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki
Q68.5 Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nieokreślone
Q68.8 Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Obejmuje:
 • Wrodzone:przemieszczenie:stawu łokciowego
 • Wrodzone:przemieszczenie:stawu ramiennego
 • Wrodzone:zniekształcenie w zakresie:łopatki
 • Wrodzone:zniekształcenie w zakresie:obojczyka
 • Wrodzone:zniekształcenie w zakresie:przedramienia
 • Wrodzone:zniekształcenie w zakresie:stawu łokciowego