XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q50-Q56 Wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych
Nie obejmuje:
  • zespołu związane z zaburzeniami liczby i kształtu chromosomów (Q90-Q99)
  • zespół feminizujących jąder (E34.5)
  • zespół oporności na androgeny (E34.5)
Q54 Spodziectwo
Nie obejmuje:
  • wierzchniactwo (Q64.0)