XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
  • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q38-Q45 Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q43 Inne wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.1 Choroba Hirschsprunga
Obejmuje:
  • Brak zwojów nerwowych w ścianie jelita
  • Wrodzone olbrzymie jelito grube (bez zwojów nerwowych)