XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
 • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q10-Q18 Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
Nie obejmuje:
 • rozszczep wargi i podniebienia (Q35-Q37)
 • wrodzone wady rozwojowe:krtani (Q31.-)
 • wrodzone wady rozwojowe:nosa (Q30.-)
 • wrodzone wady rozwojowe:przytarczyc (Q89.2)
 • wrodzone wady rozwojowe:rdzenia w odcinku szyjnym (Q05.0)
 • wrodzone wady rozwojowe:tarczycy (Q89.2)
 • wrodzone wady rozwojowe:wargi NGI (Q38.0)
Q18 Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi
Nie obejmuje:
 • jednoocze (Q87.0)
 • przetrwały przewód tarczowo-językowy (Q89.2)
 • rozszczep wargi i podniebienia (Q35-Q37)
 • stany sklasyfikowane w kategoriach Q67.0-Q67.4
 • wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy (Q75.-)
 • zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu] (K07.-)
 • zespoły wad wrodzonych dotyczących wyglądu twarzy (Q87.0)