XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
Nie obejmuje:
 • wrodzone zaburzenia przemiany materii (E70-E90)
Q10-Q18 Wrodzone wady rozwojowe oka, ucha, twarzy i szyi
Nie obejmuje:
 • rozszczep wargi i podniebienia (Q35-Q37)
 • wrodzone wady rozwojowe:krtani (Q31.-)
 • wrodzone wady rozwojowe:nosa (Q30.-)
 • wrodzone wady rozwojowe:przytarczyc (Q89.2)
 • wrodzone wady rozwojowe:rdzenia w odcinku szyjnym (Q05.0)
 • wrodzone wady rozwojowe:tarczycy (Q89.2)
 • wrodzone wady rozwojowe:wargi NGI (Q38.0)
Q10 Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu
Nie obejmuje:
 • zasklepienie oka BNO (Q11.2)
 • zespół zasklepionego oka (Q87.0)
Q10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Obejmuje:
 • Wrodzona wada rozwojowa aparatu łzowego BNO