XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O94-O99 Inne stany położnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W przypadku używania kategorii O95-O97 należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.)
O99 Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg
Inne:
 • (Ta kategoria obejmuje stany, które wikłają ciążę, są nasilane przez ciążę lub są główną przyczyną opieki położniczej oraz dla których indeks alfabetyczny nie określa konkretnej rubryki w rozdziale XV.)
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia konkretnego stanu.
Nie obejmuje:
 • choroby będące przyczyną opieki położniczej ze względu na znane lub podejrzewane zagrożenie dla płodu (O35-O36)
 • choroby zakaźne i pasożytnicze (O98.-)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
O99.8 Inne określone choroby wikłające ciążę, poród i połóg
Nie obejmuje:
 • opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy (O34.-)
 • poporodowa ostra niewydolność nerek (O90.4)
 • poporodowe zakażenie układu moczowo-płciowego (O86.0-O86.3)
 • poporodowe zapalenie nerek (O90.8)
 • zakażenia układu moczowo-płciowego podczas ciąży (O23.-)
Obejmuje:
 • Stany wymienione w kategoriach C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 i Q00-Q99 niesklasyfikowane gdzie indziej
 • Współwystępowanie stanów sklasyfikowanych w kategoriach O99.0-O99.7