XV Ciąża, poród i okres połogu
Nie obejmuje:
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nadzór nad:ciążą o prawidłowym przebiegu (Z34.-)
 • nadzór nad:ciążą wysokiego ryzyka (Z35.-)
 • osteomalacja połogowa (M83.0)
 • poporodowa martwica przysadki mózgowej (E23.0)
 • tężec położniczy (A34)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem (F53.-)
O00-O08 Ciąża zakończona poronieniem
Nie obejmuje:
 • kontynuowanie ciąży mnogiej po poronieniu jednego lub więcej płodów (O31.1)
O02 Inne patologiczne skutki zapłodnienia
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu z kategorii O08.- w celu określenia ewentualnych współistniejących powikłań.
Nie obejmuje:
 • płód pergaminowy (O31.0)
O02.0 Puste jajo płodowe i zaśniad niegroniasty
Obejmuje:
 • Nieprawidłowe jajo płodowe
 • Zaśniad:miąższowy
 • Zaśniad:mięsisty
 • Zaśniad:wewnątrzmaciczny BNO
O02.1 Poronienie chybione
Nie obejmuje:
 • poronienie chybione:puste jajo płodowe (O02.0)
 • poronienie chybione:zaśniad:groniasty (O01.-)
 • poronienie chybione:zaśniad:niegroniasty (O02.0)
Obejmuje:
 • Wczesna śmierć płodu z zatrzymaniem obumarłego płodu
O02.8 Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe
Nie obejmuje:
 • następujące stany:puste jajo płodowe (O02.0)
 • następujące stany:zaśniad:groniasty (O01.-)
 • następujące stany:zaśniad:niegroniasty (O02.0)
O02.9 Nieprawidłowe jajo płodowe, nieokreślone