XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N70-N77 Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
Nie obejmuje:
 • wikłające następujące zaburzenia:ciążę, poród lub połóg (O23.-)
 • wikłające następujące zaburzenia:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
N70 Zapalenie jajowodów i jajników
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Obejmuje:
 • choroba zapalna jajowodów i jajników
 • ropień:jajnika
 • ropień:jajowodowo-jajnikowy
 • ropień:jajowodu
 • ropniak jajowodu
 • zapalenie jajowodów i jajników