XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
  • nowotwory (C00-D48)
  • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
  • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
  • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
  • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
  • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
  • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N60-N64 Choroby piersi
Nie obejmuje:
  • zaburzenia piersi związane z porodem (O91-O92)
N63 Nieokreślony guzek w piersi
Obejmuje:
  • Guzek (guzki) BNO w piersi