XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N60-N64 Choroby piersi
Nie obejmuje:
 • zaburzenia piersi związane z porodem (O91-O92)
N60 Łagodna dysplazja piersi
Obejmuje:
 • włóknisto-torbielowate zwyrodnienie piersi
N60.0 Samotna torbiel piersi
Obejmuje:
 • Torbiel piersi
N60.1 Rozlane zwyrodnienie torbielowate piersi
Nie obejmuje:
 • z proliferacją nabłonka (N60.3)
Obejmuje:
 • Torbielowatość piersi
N60.2 Gruczolakowłókniakowatość piersi
Nie obejmuje:
 • włókniakogruczolak piersi (D24)
N60.3 Stwardnienie tkanki włóknistej piersi
Obejmuje:
 • Torbielowate zwyrodnienie piersi z proliferacją nabłonkową
N60.4 Poszerzone przewody mlekowe piersi
N60.8 Inna postacie łagodnej dysplazji piersi
N60.9 Łagodna dysplazja piersi, nieokreślona