XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N17-N19 Niewydolność nerek
Inne:
 • Jeżeli konieczne jest określenie czynnika zewnętrznego, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • mocznica pozanerkowa (R39.2)
 • mocznica przednerkowa (R39.2)
 • niewydolność nerek:jako powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej lub zaśniadowej (O00-O07)
 • niewydolność nerek:poporodowa (O90.4)
 • niewydolność nerek:pozabiegowa (N99.0)
 • wrodzona niewydolność nerek (P96.0)
 • zespół hemolityczno-mocznicowy (D59.3)
 • zespół wątrobowo-nerkowy (K76.7)
 • zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie (N14.-)
N17 Ostra niewydolność nerek
Obejmuje:
 • ostre zaburzenia czynności nerek
N18 Przewlekła niewydolność nerek
Nie obejmuje:
 • przewlekła niewydolność nerek z nadciśnieniem (I12.0)
Obejmuje:
 • mocznica przewlekła
 • rozlane szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek
N19 Nieokreślona niewydolność nerek
Nie obejmuje:
 • mocznica u noworodka (P96.0)
 • niewydolność nerek z nadciśnieniem (I12.0)
Obejmuje:
 • Mocznica BNO