X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J30-J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
J38 Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani (J95.5)
 • świst:BNO (R06.1)
 • świst:krtaniowy wrodzony BNO (P28.8)
 • zapalenie krtani:krupowe (ostre) (J05.0)
 • zapalenie krtani:wrzodziejące (J04.0)
J38.1 Polip struny głosowej i krtani
Nie obejmuje:
 • polipy gruczolakowate (D14.1)