X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J30-J39 Inne choroby górnych dróg oddechowych
J35 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.0 Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
Nie obejmuje:
 • zapalenie migdałków podniebiennych:BNO (J03.9)
 • zapalenie migdałków podniebiennych:ostre (J03.-)
J35.1 Przerost migdałków podniebiennych
Obejmuje:
 • Powiększenie migdałków podniebiennych
J35.2 Przerost migdałka gardłowego
Obejmuje:
 • Powiększenie migdałka gardłowego
J35.3 Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego
J35.8 Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
Obejmuje:
 • Blizna migdałka (lub adenoidalna)
 • Owrzodzenie migdałka
 • Pozostałość migdałkowa
 • Wyrośla adenoidalne
 • Złogi kamienne migdałkowe
J35.9 Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, nieokreślone
Obejmuje:
 • Choroby (przewlekłe) migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego BNO