X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J00-J06 Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
Nie obejmuje:
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia BNO (J44.1)
J02 Ostre zapalenie gardła
Nie obejmuje:
 • ostre zapalenie krtani i gardła (J06.0)
 • przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła (J31.2)
 • ropień:gardłowy (J39.1)
 • ropień:okołomigdałkowy (J36)
 • ropień:zagardłowy (J39.0)
Obejmuje:
 • ostre zapalenie gardła
J02.0 Paciorkowcowe zapalenie gardła
Nie obejmuje:
 • płonica [szkarlatyna] (A38)
Obejmuje:
 • Ból gardła spowodowany zakażeniem paciorkowcowym
J02.8 Ostre zapalenie gardła wywołane przez inne określone drobnoustroje
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • zapalenie gardła:enterowirusowe pęcherzykowe (B08.5)
 • zapalenie gardła:grypowe:niepotwierdzone (J11.1)
 • zapalenie gardła:grypowe:potwierdzone (J09)
 • zapalenie gardła:opryszczkowe [herpes simplex] (B00.2)
 • zapalenie gardła:w przebiegu mononukleozy zakaźnej (B27.-)
J02.9 Ostre zapalenie gardła, nieokreślone
Obejmuje:
 • Ból gardła (ostry) BNO
 • Zapalenie gardła (ostre):BNO
 • Zapalenie gardła (ostre):ropne
 • Zapalenie gardła (ostre):wrzodziejące
 • Zapalenie gardła (ostre):zakaźne BNO
 • Zapalenie gardła (ostre):zgorzelinowe