X Choroby układu oddechowego
Inne:
 • (Jeśli choroba układu oddechowego opisana jest jako obejmująca więcej niż jedną okolicę i nie posiada indywidualnego kodu, powinna zostać przypisana do niższej okolicy anatomicznej (np. zapalenie tchawicy i oskrzeli powinno zostać sklasyfikowane jako zapalenie oskrzeli J40).)
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
J00-J06 Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych
Nie obejmuje:
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia BNO (J44.1)
J01 Ostre zapalenie zatok
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu (B95-B97) w celu określenia czynnika zakaźnego.
Nie obejmuje:
 • zapalenie zatok, przewlekłe lub BNO (J32.-)
Obejmuje:
 • ropienie ostre zatok (obocznych) (nosa)
 • ropień ostry zatok (obocznych) (nosa)
 • ropniak ostry zatok (obocznych) (nosa)
 • stan zapalny ostry zatok (obocznych) (nosa)
 • zakażenie ostre zatok (obocznych) (nosa)