IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I70-I79 Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych
I70 Miażdżyca
Nie obejmuje:
 • naczyń krezkowych (K55.1)
 • naczyń mózgowych (I67.2)
 • naczyń płucnych (I27.0)
 • naczyń wieńcowych (I25.1)
Obejmuje:
 • miażdżyca tętnic
 • starcze:zapalenie błony wewnętrznej naczyń tętniczych
 • starcze:zapalenie tętnic
 • stwardnienie tętnic
 • stwardnienie tętniczek
 • zmiana miażdżycowa
 • zniekształcające lub zarostowe zapalenie błony wewnętrznej naczyń tętniczych
 • zwyrodnienie:naczyń
 • zwyrodnienie:naczyń tętniczych
 • zwyrodnienie:tętnic