IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I60-I69 Choroby naczyń mózgowych
Inne:
 • W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia obecności nadciśnienia tętniczego.
Nie obejmuje:
 • otępienie naczyniowe (F01.-)
 • pourazowy krwotok śródczaszkowy (S06.-)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
Obejmuje:
 • stany przebiegające z nadciśnieniem (I10 i I15.-)
I60 Krwotok podpajęczynówkowy
Nie obejmuje:
 • następstwa krwotoku podpajęczynówkowego (I69.0)
Obejmuje:
 • pęknięty tętniak mózgu
I61 Krwotok śródczaszkowy
Nie obejmuje:
 • następstwa krwotoku śródczaszkowego (I69.1)
I62 Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
Nie obejmuje:
 • następstwa krwotoków wewnątrzczaszkowych (I69.2)
I63 Zawał mózgu
Nie obejmuje:
 • następstwa zawału mózgu (I69.3)
Obejmuje:
 • niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych i przedmózgowych, prowadzące do zawału mózgu
I64 Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
Nie obejmuje:
 • następstwa udaru mózgu (I69.4)
Obejmuje:
 • Incydent naczyniowo-mózgowy BNO
I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Nie obejmuje:
 • prowadzące do zawału mózgu (I63.-)
Obejmuje:
 • niedrożność (całkowita) (częściowa) tętnic podstawnej, szyjnej i kręgowej, bez zawału mózgu
 • zakrzepica tętnic podstawnej, szyjnej i kręgowej, bez zawału mózgu
 • zator tętnic podstawnej, szyjnej i kręgowej, bez zawału mózgu
 • zwężenie tętnic podstawnej, szyjnej i kręgowej, bez zawału mózgu
I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
Nie obejmuje:
 • prowadzące do zawału mózgu (I63.-)
Obejmuje:
 • niedrożność (całkowita) (częściowa) tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
 • zakrzepica tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
 • zator tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
 • zwężenie tętnic środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także tętnic móżdżkowych, bez zawału mózgu
I67 Inne patologie naczyniowe mózgu
Nie obejmuje:
 • następstwa wymienionych stanów (I69.8)
I68 Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I69 Następstwa chorób naczyniowych mózgu
Inne:
 • (Tych kategorii należy używać do określenia stanów z kategorii I60-I67 jako przyczyny następstw, które jako takie sklasyfikowane są gdzie indziej. Do „następstw” zalicza się stany tak określone lub późne następstwa, bądź stany, które utrzymują się jeden rok lub dłużej po wystąpieniu pierwotnego czynnika wywołującego.)