IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I05-I09 Przewlekła choroba reumatyczna serca
I08 Choroby wielu zastawek
Nie obejmuje:
 • reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona (I09.1)
 • wady wielu zastawek o określonej etiologii innej niż reumatyczna (I34-I38)
 • zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona (I38)
Obejmuje:
 • stany określane jako reumatyczne lub o nieokreślonej etiologii
I08.0 Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
Obejmuje:
 • Zajęcie zarówno zastawki mitralnej jak i aortalnej, niezależnie od tego, czy zostały określone jako reumatyczne, czy o nieokreślonej etiologii