IX Choroby układu krążenia
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne (G45.-)
 • układowe choroby tkanki łącznej (M30-M36)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
I00-I02 Ostra choroba reumatyczna
I00 Choroba reumatyczna bez informacji o zajęciu serca
Obejmuje:
 • Reumatyczne zapalenie stawów, ostre lub podostre
I01 Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
Nie obejmuje:
 • przewlekłe schorzenia o etiologii reumatycznej (I05-I09), chyba że występuje także gorączka reumatyczna bądź cechy nawrotu lub aktywności procesu reumatycznego. W przypadku wątpliwości co do aktywności reumatycznej w chwili zgonu należy postępować zgodnie z zasadami kodowania umieralności oraz wytycznymi przedstawionymi w tomie 2.
I02 Pląsawica reumatyczna
Nie obejmuje:
 • pląsawica:BNO (G25.5)
 • pląsawica:Huntingtona (G10)
Obejmuje:
 • pląsawica Sydenhama