VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H00-H06 Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu
H05 Patologie oczodołu
Nie obejmuje:
 • wrodzona wada rozwojowa oczodołu (Q10.7)
H05.0 Zapalenie ostre oczodołu
Obejmuje:
 • Ropień oczodołu
 • Zapalenie kości i szpiku oczodołu
 • Zapalenie okostnej oczodołu
 • Zapalenie pochewki gałki ocznej
 • Zapalenie tkanek miękkich oczodołu