VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H00-H06 Zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu
H04 Patologie układu łzowego
Nie obejmuje:
 • wrodzone wady rozwojowe układu łzowego (Q10.4-Q10.6)
H04.3 Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
Nie obejmuje:
 • noworodkowe zapalenie woreczka łzowego (P39.1)
Obejmuje:
 • Zapalenie kanalika łzowego ostre, podostre lub nieokreślone
 • Zapalenie okołoworeczkowe ostre, podostre lub nieokreślone
 • Zapalenie woreczka łzowego (ropne) ostre, podostre lub nieokreślone