VI Choroby układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
G80-G83 Mózgowe porażenie dziecięce i inne zespoły porażenne
G80 Mózgowe porażenie dziecięce
Nie obejmuje:
 • dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych (G11.4)
G80.0 Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Obejmuje:
 • Spastyczne tetraplegiczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.1 Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
Obejmuje:
 • Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce BNO
 • Wrodzone porażenie spastyczne (mózgowe)
G80.2 Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze
G80.3 Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
Obejmuje:
 • Atetotyczne mózgowe porażenie dziecięce
 • Dystoniczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.4 Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.8 Inne mózgowe porażenie dziecięce
Obejmuje:
 • Mieszane zespoły mózgowego porażenie dziecięcego
G80.9 Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
Obejmuje:
 • Mózgowe porażenie dziecięce BNO