IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E50-E64 Inne niedobory pokarmowe
Nie obejmuje:
 • niedokrwistości z niedoborów pokarmowych (D50-D53)
E55 Niedobór witaminy D
Nie obejmuje:
 • następstwa krzywicy (E64.3)
 • osteomalacja dorosłych (M83.-)
 • osteoporoza (M80-M81)
E55.0 Krzywica, czynna
Nie obejmuje:
 • krzywica:nerkowa (N25.0)
 • krzywica:nieczynna (E64.3)
 • krzywica:oporna na witaminę D (E83.3)
 • krzywica:w celiakii (K90.0)
 • krzywica:w chorobie Leśniowskiego-Crohna (K50.-)
Obejmuje:
 • Osteomalacja:dziecięca
 • Osteomalacja:młodzieńcza