IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E29 Zaburzenia czynności jąder
Nie obejmuje:
 • azoospermia lub oligospermia BNO (N46)
 • izolowany niedobór gonadotropin (E23.0)
 • pozabiegowa niedoczynność jąder (E89.5)
 • zespół feminizujących jąder (E34.5)
 • zespół Klinefeltera (Q98.0-Q98.2)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
E29.1 Niedoczynność jąder
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Obejmuje:
 • Niedobór 5-alfa-reduktazy (męski pseudohermafrodytyzm)
 • Niedoczynność jąder BNO
 • Nieprawidłowa synteza androgenów jądrowych BNO