II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
 • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D35 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • część wewnątrzwydzielnicza trzustki (D13.7)
 • grasica (D15.0)
 • jajnik (D27)
 • jądro (D29.2)
D35.0 Nadnercze
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Nadnercze
D35.1 Przytarczyce
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Przytarczyce
D35.2 Przysadka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Przysadka
D35.3 Przewód czaszkowo-gardłowy
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Przewód czaszkowo-gardłowy
D35.4 Szyszynka
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Szyszynka
D35.5 Kłębek szyjny
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Kłębek szyjny
D35.6 Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
D35.7 Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego
D35.8 Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
D35.9 Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
Inne:
 • Nowotwór niezłośliwy: Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony