II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D30 Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D30.0 Nerka
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Nerka
Nie obejmuje:
  • kielichy nerkowe (D30.1)
  • miedniczka nerkowa (D30.1)