II Nowotwory
Inne:
  • (Uwagi)
D10-D36 Nowotwory niezłośliwe
Obejmuje:
  • kody morfologiczne z określeniem charakteru nowotworu przez kod /0
D14 Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D14.1 Krtań
Inne:
  • Nowotwór niezłośliwy: Krtań
Nie obejmuje:
  • nagłośnia, część przednia (D10.5)
  • polip struny głosowej i krtani (J38.1)
Obejmuje:
  • Nagłośnia (część nadgnykowa)