I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
B65-B83 Robaczyce
B65 Schistosomatoza [bilharcjoza]
Obejmuje:
 • gorączka ślimacza
B66 Inne zakażenia wywołane przez przywry
B67 Bąblowica
Obejmuje:
 • hydatidoza
B68 Tasiemczyca
Nie obejmuje:
 • wągrzyca (B69.-)
B69 Wągrzyca
Obejmuje:
 • wągrowe zakażenie wywołane przez formę larwalną Taenia solium
B70 Dyfilobotrioza i sparganoza
B71 Zakażenia innymi tasiemcami
B72 Drakunkuloza
Obejmuje:
 • Zakażenie nicieniem gwinejskim
 • Zakażenie wywołane przez Dracunculus medinensis
B73 Onchocerkoza
Obejmuje:
 • Onchocerkoza
 • Ślepota rzeczna
 • Zakażenie wywołane przez Onchocerca volvulus
B74 Filarioza
Nie obejmuje:
 • eozynofilia tropikalna (płucna) BNO (J82)
 • onchocerkoza (B73)
B75 Włośnica
Obejmuje:
 • Trychinoza
 • Zakażenie wywołane przez gatunki Trichinella
B76 Choroby wywołane przez tęgoryjca
Obejmuje:
 • uncinarioza
B77 Glistnica
Obejmuje:
 • glistnica
 • zakażenie glistą ludzką
B78 Węgorczyca
Nie obejmuje:
 • trychostrongyloza (B81.2)
B79 Trichurioza
Obejmuje:
 • Trychocefaloza
 • Zakażenie włosogłówką ludzką
B80 Owsica
Obejmuje:
 • Zakażenie owsikami
 • Zakażenie owsikami
 • Zakażenie owsikami
B81 Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • angiostrongyloza wywołana przez Angiostrongylus cantonensis (B83.2)
 • angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis (B83.2)
B82 Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83 Inne robaczyce
Nie obejmuje:
 • kapilarioza:BNO (B81.1)
 • kapilarioza:jelitowa (B81.1)