I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A70-A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydia
A70 Zakażenie wywołane przez Chlamydia psittaci
Obejmuje:
 • Choroba papuzia
 • Choroba ptasia
 • Ornitoza
A71 Jaglica
Nie obejmuje:
 • następstwa jaglicy (B94.0)
A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydia
Nie obejmuje:
 • choroby wywołane przez Chlamydia przenoszone drogą płciową (A55-A56)
 • wywołane przez Chlamydia:noworodkowe:zapalenie płuc (P23.1)
 • wywołane przez Chlamydia:noworodkowe:zapalenie spojówek (P39.1)
 • zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia (J16.0)