I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A50-A64 Zakażenia przenoszone głównie drogą płciową
Nie obejmuje:
 • choroba Reitera (M02.3)
 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B20-B24)
 • nieswoiste i nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej (N34.1)
A50 Kiła wrodzona
A51 Kiła wczesna
A52 Kiła późna
A53 Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
A54 Rzeżączka
A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia
Obejmuje:
 • Choroba Duranda-Nicolasa-Favre’a
 • Dymienica tropikalna
 • Esthiomene
 • Ziarniniak pachwinowy
A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia
Nie obejmuje:
 • stany sklasyfikowane w kategorii A74.-
 • wywołane przez Chlamydia:noworodkowe:zapalenie płuc (P23.1)
 • wywołane przez Chlamydia:noworodkowe:zapalenie spojówek (P39.1)
 • wywołany przez Chlamydia ziarniniak (A55)
Obejmuje:
 • zakażenia przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia trachomatis
A57 Wrzód weneryczny
Obejmuje:
 • Wrzód miękki
A58 Ziarniniak pachwinowy
Obejmuje:
 • Donowanoza
A59 Rzęsistkowica
Nie obejmuje:
 • rzęsistkowica jelitowa (A07.8)
A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej
A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • brodawczak szyjki macicy (D26.0)
 • mięczak zakaźny (B08.1)
A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
Obejmuje:
 • Choroba weneryczna BNO