I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A00-A09 Choroby zakaźne jelit
A06 Choroba zakaźna wywołana przez Entamoeba histolytica [pełzakowica] [ameboza]
Nie obejmuje:
 • inne pierwotniakowe choroby jelit (A07.-)
Obejmuje:
 • zakażenia wywołane przez Entamoeba histolytica
A06.0 Ostra czerwonka pełzakowa
Obejmuje:
 • Ostra pełzakowica
 • Pełzakowe zapalenie jelit BNO
A06.1 Przewlekła pełzakowica jelitowa
A06.2 Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego
A06.3 Guz pełzakowy jelita
Obejmuje:
 • Guz pełzakowy BNO
A06.4 Pełzakowy ropień wątroby
Obejmuje:
 • Pełzakowe zapalenie wątroby
A06.5 Pełzakowy ropień płuc (J99.8)
Obejmuje:
 • Pełzakowy ropień płuc (i wątroby)
A06.6 Pełzakowy ropień mózgu (G07)
Obejmuje:
 • Pełzakowy ropień mózgu (i wątroby) (i płuc)
A06.7 Pełzakowica skórna
A06.8 Pełzakowe zakażenie o innym umiejscowieniu
Obejmuje:
 • Pełzakowe:zapalenie wyrostka robaczkowego
 • Pełzakowe:zapalenie żołędzi prącia (N51.2)
A06.9 Pełzakowica, nieokreślona