I Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Inne:
 • W celu określenia ewentualnej antybiotykooporności bakterii należy użyć dodatkowego kodu (U80-U89).
Nie obejmuje:
 • choroby zakaźne i pasożytnicze wikłające przebieg ciąży, porodu i okres połogu [z wyłączeniem tężca położniczego i choroby spowodowanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV]] (O98.-)
 • grypa i inne ostre zakażenia dróg oddechowych (J00-J22)
 • nosicielstwo lub podejrzenie nosicielstwa patogenu zakaźnego (Z22.-)
 • wybrane zakażenia ogniskowe – patrz rozdziały dotyczące poszczególnych narządów
 • zakażenia i parazytozy okresu okołoporodowego [z wyłączeniem tężca noworodków, kiły wrodzonej, okołoporodowego zakażenia rzeżączkowego i okołoporodowego zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]] (P35-P39)
Obejmuje:
 • choroby uznane za zakaźne lub przenoszące się w populacji
A00-A09 Choroby zakaźne jelit
A03 Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]
A03.0 Szigelloza wywołana przez Shigella dysenteriae
Obejmuje:
 • Szigelloza wywołana przez Shigella grupy A [czerwonka Shigi-Krusego]
A03.1 Szigelloza wywołana przez Shigella flexneri
Obejmuje:
 • Szigelloza wywołana przez Shigella grupy B
A03.2 Szigelloza wywołana przez Shigella boydii
Obejmuje:
 • Szigelloza wywołana przez Shigella grupy C
A03.3 Szigelloza wywołana przez Shigella sonnei
Obejmuje:
 • Szigelloza wywołana przez Shigella grupy D
A03.8 Inne szigellozy
A03.9 Szigelloza, nieokreślona
Obejmuje:
 • Czerwonka bakteryjna BNO