88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.7 Diagnostyczna ultrasonografia
Nie obejmuje:
 • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
 • ultradźwięki terapeutyczne (00.01 -00.09)
Obejmuje:
 • Echografia
 • Nieinwazyjne ultradźwięki
 • Angiografia ultradźwiękowa
 • Ultrasonografia
88.72 Diagnostyka ultrasonograficzna serca
Nie obejmuje:
 • Echokardiografia jam serca (37.28)
 • Wewnątrzsercowa echokardiografia (37.28)
 • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa naczyń wieńcowych (IVUS) (00.24)
Uwagi:
 • Echokardopografia
88.729 Echokardiografia - inne
Uwagi:
 • Echokardiografia naczyń centralnych
 • Echokardiograficzna próba obciążeniowa