88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.7 Diagnostyczna ultrasonografia
Nie obejmuje:
  • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
  • ultradźwięki terapeutyczne (00.01 -00.09)
Obejmuje:
  • Echografia
  • Nieinwazyjne ultradźwięki
  • Angiografia ultradźwiękowa
  • Ultrasonografia
88.72 Diagnostyka ultrasonograficzna serca
Nie obejmuje:
  • Echokardiografia jam serca (37.28)
  • Wewnątrzsercowa echokardiografia (37.28)
  • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa naczyń wieńcowych (IVUS) (00.24)
Uwagi:
  • Echokardopografia