Accupro 40

Substancja czynna Quinaprilum
Postać i dawka tabl. powl., 40 mg
Zawartość opakowania 28 tabl.
Kod EAN lub odpowiadający 5909991080129
Termin wejścia w życie decyzji 2012-01-01 – dla wskazań zarejestrowanych, 2012-03-01 – dla wskazań pozarejestracyjnych
Okres obowiązywania decyzji 2 lata
Grupa limitowa 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Zakres wskazań objętych refundacją We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu Cena hurtowa brutto Cena detaliczna Wysokość limitu finansowania Poziom odpłatności Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
35,64 zł 37,78 zł 41,36 zł 14,12 zł ryczałt 35,20 zł