Absenor

Substancja czynna Natrii valproas
Postać i dawka tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg
Zawartość opakowania 100 tabl.
Kod EAN lub odpowiadający 5909990042364
Termin wejścia w życie decyzji 2012-01-01
Okres obowiązywania decyzji 2 lata
Grupa limitowa 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu
Zakres wskazań objętych refundacją Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją
Urzędowa cena zbytu Cena hurtowa brutto Cena detaliczna Wysokość limitu finansowania Poziom odpłatności Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
56,16 zł 59,53 zł 70,33 zł 70,33 zł bezpłatny 0,00 zł