AA Badania laboratoryjne i inne
U Bakteriologia 2
U01 Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne
U02 Francisella tularensis Przeciwciała
U03 Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente)
U04 Haemophilus influenzae (typ b) Antygen
U05 Haemophilus influenzae DNA
U06 Helicobacter pylori Przeciwciała
U07 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA)
U08 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
U09 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy)
U10 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG)
U11 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała - test potwierdzenia
U12 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo)
U13 Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo)
U14 Helicobacter pylori IgG/ IgA Przeciwciała (anty-H. pylori IgG/ IgA)
U15 Helicobacter pylori Antygen
U16 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG
U17 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM
U18 Legionella pneumophila Antygen
U19 Legionella pneumophila IgG/ IgM/ IgA
U20 Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen
U21 Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen
U22 Legionella spp. Antygen
U23 Leptospira Antygen
U24 Leptospira Przeciwciała IgG
U25 Leptospira Przeciwciała IgM
U26 Listeria spp. Antygen
U27 Listeria monocytogenes DNA
U28 Mycobacterium avium DNA
U29 Mycobacterium avium complex DNA
U30 Mycobacterium kansasii DNA
U31 Mycobacterium gordonae DNA
U32 Mycobacterium intracellulare DNA
U33 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA)
U34 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG)
U35 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo)
U36 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM)
U37 Mycobacterium tuberculosis complex DNA
U38 Mycoplasma pneumoniae Antygen
U39 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA)
U40 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo)
U41 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG)
U42 Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA Przeciwciała
U43 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM)
U44 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
U45 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG/ IgM
U46 Neisseria gonorrhoeae DNA
U47 Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna)
U48 Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna)
U49 Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen
U50 Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne)
U51 Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny)
U52 Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna)
U53 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna)
U54 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna)
U55 Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna)
U56 Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna)
U57 Salmonella spp. Przeciwciała IgA
U58 Salmonella spp. Przeciwciała IgG
U59 Salmonella spp. Przeciwciała IgM
U60 Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna)
U61 Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna)
U62 Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna)
U63 Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna)
U64 Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna)
U65 Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna)
U66 Staphylococcus aureus Antygen
U67 Staphylococcus aureus Antygen PBP2,
U68 Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny
U69 Staphylococcus aureus Antygen TSST-1
U70 Staphylococcus aureus DNA
U71 Staphylococcus aureus gen mec A
U72 Streptococcus pneumoniae Antygen
U73 Streptococcus pneumoniae DNA
U74 Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny)
U75 Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)
U76 Streptococcus Gr. B Antygen
U77 Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III)
U78 Streptococcus Gr. B DNA
U79 Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum)
U80 Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG)
U81 Treponema pallidum Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
U82 Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM)
U83 Treponema pallidum Przeciwciała IgM - test potwierdzenia
U84 Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM)
U85 Treponema pallidum Antygen
U86 Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1)
U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG)
U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM)
U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA)
U90 Yersinia Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Yersinia IgG/ IgM)
U91 Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A)
U92 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA
U93 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA - test potwierdzenia
U94 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG
U95 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG - test potwierdzenia
U96 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM
U97 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/IgM
U98 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA/ IgM - test potwierdzenia
U99 Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9)