99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych
Obejmuje:
  • Wstrzyknięcia lub wlewy o działaniu miejscowym lub ogólnym wykonywane podskórnie, domięśniowo, dożylnie
Uwagi:
  • Użyj dodatkowego kodu na: Wstrzyknięcie do: sutka (85.92) kaletki (82.94, 83.96) jamy otrzewnowej (54.97) dooponowe (03.92) stawu (76.96, 81.92) nerki (55.96) wątroby (50.94) gałki ocznej (16.91) inne miejsce - patrz odpowiednie kody Wlew/Płukanie: BNO (39.97) dojelitowy (46.95, 46.96) nerkowy (55.95) wątrobowy (50.93) całego ciała (39.96)
99.20 Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego
Nie obejmuje:
  • wlew heparyny (99.19)
  • Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej (99.10)