99 Inne zabiegi nieoperacyjne
99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
Obejmuje:
  • Wstrzyknięcia lub wlewy o działaniu miejscowym lub ogólnym wykonywanych podskórnie, domięśniowo, dożylnie
99.10 Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej
Nie obejmuje:
  • Aspiryna – pomiń kod
  • Inhibitor płytkowy GP IIB/IIIa (99.20)
  • Heparyna (99.19)
  • Warfaryna – pomiń kod