96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie
96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna - inne
Uwagi:
  • Zakoduj także następujące procedury: Intubacja dotchawicza (96.04) Tracheostomia (31.1-31.29) Uwaga: p. Intubacja dotchawicza Czas trwania (liczba godzin) ciągłej wentylacji mechanicznej w trakcie hospitalizacji liczy się od intubacji dotchawiczej do usunięcia rurki intubacyjnej. Jeśli chorego zaintubowano przed przyjęciem do oddziału, czas trwania wentylacji mechanicznej liczy się od chwili przyjęcia. Jeśli chory zostaje przeniesiony do innego oddziału (wypisany) i nadal pozostaje wentylowany mechanicznie przez rurkę intubacyjną, czas trwania wentylacji liczy się do momentu przeniesienia (wypisania) z oddziału Jeśli chory jest początkowo wentylowany mechanicznie przez rurkę intubacyjną, a następnie przez wykonaną w trakcie pobytu w oddziale tracheostomię, czas trwania wentylacji mechanicznej liczy się od momentu intubacji dotchawiczej do odłączenia respiratora, z okresem odzwyczajania włącznie. Czas trwania ciągłej wentylacji mechanicznej liczy się od jej rozpoczęcia do wyłączenia respiratora (z okresem odzwyczajania od respiratora włącznie) Jeśli przy przyjęciu do oddziału chory był wentylowany mechanicznie przez rurkę tracheostomijną, czas trwania wentylacji mechanicznej liczy się od chwili przyjęcia. Jeśli chory zostaje wypisany z oddziału (przeniesiony do innego oddziału) i nadal pozostaje wentylowany mechanicznie przez rurkę tracheostomijną, czas trwania wentylacji liczy się do momentu wypisania z oddziału. Ciągła wentylacja mechaniczna bez określenia czasu trwania