93 Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne
93.3 Inne zabiegi fizjoterapeutyczne
93.39 Inna fizjoterapia
93.3900 Nocne inhalacje solankowe w naturalnych komorach solankowych (kopalnia soli)
93.3901 Inhalacje zbiorowe
93.3902 Inhalacje solankowe w naturalnych komorach solankowych (kopalnia soli)
93.3903 Inhalacje indywidualne pneumatyczne
93.3904 Inhalacje indywidualne ultradzwiękowe - naturalne
93.3905 Inhalacje indywidualne ultradzwiękowe - solankowe
93.3906 Inhalacje indywidualne ultradzwiękowe - lekowe
93.3907 Inhalacje indywidualne Bullinga
93.3908 Inhalacje w kabinie zabiegowej - celkowe
93.3909 Inhalacje Schnitzlera
93.3910 Inhalacje aerozolowo- wibracyjne
93.3911 Masaż klasyczny - całkowity
93.3912 Masaż klasyczny - częściowy
93.3913 Masaż segmentarny
93.3914 Masaż punktowy
93.3916 Masaż pneumatyczny
93.3917 Masaż mechaniczny
93.3918 Masaż - inny
93.3919 Galwanizacja
93.3920 Jonoforeza
93.3921 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn górnych
93.3922 Kąpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - kończyn dolnych
93.3923 Kąpiel elektryczno-wodna czterokomorowa
93.3924 Kąpiel elektryczno-wodna całkowita
93.3927 Tonoliza
93.3928 Prądy diadynamiczne
93.3929 Prądy interferencyjne
93.3930 Prądy TENS
93.3931 Prądy KOTZA
93.3932 Prądy TRABERTA
93.3934 Ocena wrażliwości pacjenta na promienie UV
93.3935 Naświetlanie promieniami UV - miejscowe
93.3936 Naświetlanie promieniami UV - ogólne
93.3937 Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
93.3938 Naświetlanie promieniami IR - ogólne
93.3939 Laseroterapia
93.3940 Laseroterapia punktowa
93.3941 Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
93.3942 Leczenie w kabinie światloleczniczej (UV)
93.3943 Ultradżwięki
93.3944 Fonoforeza
93.3946 Termożele
93.3948 Fango
93.3950 Krioterapia ogólnoustrojowa
93.3951 Krioterapia miejscowa ciekłym azotem
93.3952 Krioterapia miejscowa CO2
93.3953 Zawijania lub okłady borowinowe częściowe
93.3954 Zawijania lub okłady borowinowe całkowite
93.3955 Fasony borowinowe
93.3956 Maseczki borowinowe
93.3957 Tampony borowinowe
93.3958 Wlewy borowinowe doodbytnicze
93.3959 Jontoforeza borowinowa
93.3960 Sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2
93.3961 Kąpiel borowinowa
93.3962 Kąpiel solankowa częściowa
93.3963 Kąpiel solankowa całkowita
93.3964 Kąpiel solankowo - borowinowa częściowa
93.3965 Kąpiel solankowo - borowinowa całkowita
93.3966 Kąpiel kwasowęglowa
93.3967 Kąpiel siarczkowa
93.3968 Kąpiel siarkowodorowa
93.3969 Kąpiel fluorkowo-siarkowa
93.3970 Kąpiel radonowo-siarkowa
93.3971 Kąpiel w zawiesinie borowinowej
93.3972 Inna kąpiel w wodzie leczniczej
93.3973 Kąpiel jodobromowa
93.3975 Kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej
93.3976 Płukanie jamy ustnej wodą leczniczą
93.3977 Płukanie przyzębia wodą leczniczą
93.3978 Płukanie oka wodą leczniczą
93.3979 Krenoterapia (kuracja pitna - wody lecznicze)
93.3980 Galwanoborowina
93.3981 Inne kąpiele
93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
93.3983 Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
93.3984 Inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym
93.3985 Masaż wibracyjny
93.3986 Drenaż limfatyczny miejscowy
93.3987 Drenaż limfatyczny ogólny
93.3988 Elektrostymulacja mięśni
93.3989 Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)
93.3990 Terapia wysokonapięciowa
93.3991 Terapia wysokotonowa
93.3992 Terapia stałym polem elektrycznym
93.3993 Ledoterapia
93.3994 Ledoterapia punktowa
93.3995 Magnetolaseroterapia
93.3996 Magnetoledoterapia
93.3997 Terapia wysokociśnieniowa tlenem /HBO/
93.3998 Krioterapia elektrycznie schłodzonym powietrzem
93.3999 Zabiegi fizjoterapeutyczne - inne