89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie
89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia
Obejmuje:
  • Poradę profilaktyczną, promocję zdrowia, bilans zdrowia, wizytę patronażową, badanie przesiewowe, badanie pracownicze, grupę dyspanseryjną, badanie kierowców