88 Inne diagnostyczne badania radiologiczne i pokrewne
88.7 Diagnostyczna ultrasonografia
Nie obejmuje:
 • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa (00.21-00.29)
 • ultradźwięki terapeutyczne (00.01 -00.09)
Obejmuje:
 • Echografia
 • Nieinwazyjne ultradźwięki
 • Angiografia ultradźwiękowa
 • Ultrasonografia
88.71 Diagnostyka ultrasonograficzna głowy/szyi
Nie obejmuje:
 • Badanie USG oka (95.13)
88.72 Diagnostyka ultrasonograficzna serca
Nie obejmuje:
 • Echokardiografia jam serca (37.28)
 • Wewnątrzsercowa echokardiografia (37.28)
 • wewnątrznaczyniowa diagnostyka obrazowa naczyń wieńcowych (IVUS) (00.24)
Uwagi:
 • Echokardopografia
88.73 Diagnostyka ultrasonograficzna klatki piersiowej - inne
88.74 Diagnostyka ultrasonograficzna przewodu pokarmowego
88.75 Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego
88.76 Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.77 Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego
Nie obejmuje:
 • procedury na dodatkowych naczyniach (00.40-00.43)
88.78 Diagnostyka USG macicy ciężarnej
88.79 Inna diagnostyczna ultrasonografia
Obejmuje:
 • USG macicy nieciężarnej, przydatków
 • USG wielu miejsc
 • USG całego ciała
Uwagi:
 • USG macicy nieciężarnej, przydatków
 • USG wielu miejsc